Uønsket graviditet kan skje selv når prevensjon brukes

Selv om uønsket graviditet oftest skjer når prevensjon ikke brukes, viser to studier at det også kan skje når prevensjon er blitt brukt.1,2

Over 30 % av uønskede graviditeter forekom faktisk når kvinnene brukte høyst effektiv prevensjon som p-piller eller spiral.1

1

Man må regne med at prevensjonssvikt eller mangel på prevensjon vil fore-komme siden kvinnen forsøker å unngå graviditet i nesten hele hennes fertile alder (fra hun er rundt 17 år (gjennomsnittsalder for første samleie), til hun er rundt 50. ) Hvis hun tar p-piller, må hun i denne perioden ta ca. 8000 tabletter på riktig måte. Det er derfor ikke overraskende at hun noen ganger kan glemme pillen, eller gjøre feil.