Uønsket svangerskap kan forekomme hos kvinner i alle aldre

Uønskede svangerskap forekommer i  alle aldre, med en topp blant kvinner i alderen 20-24 år.1

Når en kvinne er midt i 20-årene er det ganske vanlig at forhold og bruk av prevensjonsmiddel endrer seg. Kondomer brukes hyppig. Det er viktig å erkjenne at disse faktorene uunngåelig utsetter kvinner i denne aldersgruppen for risiko for uønsket svangerskap, til tross for ansvarlige holdninger og fornuftig bruk av prevensjonsmidler

2