Typer av nødprevensjon

Nødprevensjoner:

• Spiral (Den spiral som er egnet for nødprevensjon er en kobber-T spiral)

• Peroral nødprevensjon (angrepille)

Spiral anses som det mest effektive nødprevensjonsalternativet1, men er ikke nødvendigvis et praktisk alternativ for alle kvinner. Fordelen med en spiral er at den gir en kontinuerlig prevensjonsløsning.1 Bruken av spiral som nødprevensjon begrenses av  tilgjengelighet samt behov for å måtte oppsøke lege eller annet helsepersonell.2

Det er to typer peroral nødprevensjon (angrepiller) tilgjengelig i dag.
• levonorgestrel tabletter
• ulipristalacetat tabletter (ellaOne®)

Peroral nødprevensjon virker ved å hemme eller utsette eggløsningen.5

Peroral nødprevensjon er ikke 100 % effektiv i alle tilfeller.3

Nødprevensjon har ingen effekt på befruktningen hvis eggløsningen allerede har funnet sted.