Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern

1/ Personal and other information:

Dette nettstedet er tilgjengelig kun for farmasøyter.

Data som samles inn av HRA Pharma gjennom bruk av nettstedet:

– blir for det meste samlet inn for å tillate Spin Interactive -et fransk selskap som opptrer på vegne av HRA Pharma med hovedkvarter i 50 bd de la République – å bedømme den profesjonelle identiteten til bruker og levere personlig innlogging og passord til brukeren;

– vil ikke bli brukt for andre formål.

Følgende data vil innsamles, bearbeides for kontroll av tilgangen til nettsteder dedikert til farmasøyter og beholdes i ikke mer enn to år:

  • fornavn og etternavn;
  • telefonnummer;
  • epostadresse;
  • apotekadresse og identifikasjonsnummer;

2/ Rett til å få tilgang til, modifisere, rette opp og slette innsamlet informasjon

Brukere har rett til å få tilgang til, modifisere, rette opp og slette all data som er samlet inn om dem selv.

For å utøve denne retten, kontakt CIL@hra-pharma.com

Beskyttelse og bearbeiding av persondata i forhold til dette nettstedet er i samsvar med den franske “informatikk- og frihetsloven” (“om informasjonsteknologi, datafiler og borgerlige friheter”) av 6. januar 1978 med videre endringer, i særdeleshet i henhold til parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om “vern av enkeltpersoner med hensyn til bearbeiding av persondata og om den frie bevegelse av slike data”.

Du kan finne alle detaljer angående “informatikk- og frihetsloven”  på nettstedet for CNIL.