Nødprevensjonsbruk i Europa

30 % av kvinner i alderen 16-45 år rapporterte minst ett ubeskyttet samleie de siste 12 måneder.1

76 % av disse brukte ikke nødprevensjon, og utsatte seg dermed for  risiko for uønsket graviditet.1


3

Årsakene som ble oppgitt for ikke å bruke nødprevensjon var:1

• Mangel på kunnskap om graviditetsrisiko

• Mangel på kjennskap til nødprevensjon – tenkte ikke på det

• Mangel på kunnskap om tidspunkt for inntak

• Tilgjengelighet

Mange kvinner vet ikke at nødprevensjon kan være et alternativ.

more

Kvinner som tar nødprevensjon har forstått at de må handle raskt1

Flertallet (87%) av de som tok nødprevensjon tok pillen innen 24 timer mens 10 % ventet til dagen etter.1 Inntak av nødprevensjon etter 72 timer forekommer sjelden.1

For best mulig effekt er det viktig å ta nødprevensjon så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie.

trombonebackbottom