Kvinner som ikke skal ha ellaOne®

På samme måte som med ethvert legemiddel, har ellaOne noen kontraindikasjoner. ellaOne bør ikke tas av kvinner som:

 Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene1

Situasjoner hvor ellaOne ikke anbefales:

• Alvorlig astma som behandles med orale glukokortikoider1
• Alvorlig leversvikt1
• For kvinner som tar CYP3A4 induktorer (for eksempel plantebaserte legemidler
som inneholder johannesurt)1
• Samtidig bruk av nødprevensjon som inneholder levonorgestrel1
• ellaOne® inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med
galaktoseintoleranse, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorpsjon.
• Amming anbefales ikke på en uke etter inntak av ellaOne1

 

Referanser
  1. SPC ellaOne, 30.01.2017, legemiddelsok.no