Dokumentasjon

TEMAER KLINISK STUDIE METODOLOGI PRØVE BUDSKAP OG RESULTATER
DEFINISJON AV PROBLEMET Wilcox1 Prospektiv kohortstudie 221 friske kvinner som planla å bli gravide Tidspunktene fruktbarhetsvindu kan være svært uforutsigbare så ubeskyttet sex medfører en risiko for graviditet, når som helst
VIRKNINGSMEKANISME Brache2 Analyse av sammenslåtte data fra tre randomiserte forsøk med nødprevensjonsregimer2 163 kvinner2 1° UPA utsetter eggløsning2
2° UPA forsinker eggløsning i minst 5 dager hos en større andel kvinner enn LNG  (p=0,0001) selv når de gis forut for proliferasjonsfasen2
EFFEKTIVITET Creinin3 Randomisert, dobbeltblind, komparativ studie av UPA kontra LNG prevensjon med graviditet som primært mål for utfall3 1546 kvinner3 UPA er minst like effektiv som LNG til  å forhindre graviditet3,4
Glasier4 Randomisert enkeltblind komparativ nødprevensjonsutprøving av UPA kontra LNG4 1696 kvinner mottok nødprevensjon innen 72 timer etter samleie4
Glasier4, Crenin Sammenslått analyse4 3445 kvinner4 Flere graviditeter unngås med UPA enn LNG når de tas i de første 72 timer (p=0,046)4
SIKKERHET Glasier4 Randomisert enkeltblind komparativ nødprevensjonsutprøving av UPA kontra LNG4 1696 kvinner mottok nødprevensjon innen 72 timer etter samleie4 UPA er godt tolerert blant mer enn 1000 behandlede kvinner. Lignende bivirkningsprofil som LNG3

 


Referanser
1.Wilcox AJ og andre BMJ 2000; 321:  1259-62.
2.Brache V og andre Contraception 2013; 88(5):  611-618.
3.Creinin M og andre Obstet Gynecol 2006; 108(5):  1089–1097.

4.Glasier AF og andre The Lancet 2010; 375:  555-562