Hva er ellaOne®?

 

 • ellaOne er en nødprevensjon beregnet til å forhindre graviditet etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt1
 • ellaOne bør tas så raskt som mulig, og ikke senere enn 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt1
 • ellaOne er for alle kvinner i reproduktiv alder som ønsker å unngå uønsket graviditet1
 • ellaOne er en nødprevensjon som inneholder 30 mg ulipristalacetat1
 • Ulipristalacetat er en aktiv selektiv progesteronreseptormodulator(SPRM)1
 • ellaOne virker ved å hemme eller forsinke eggløsningen1
 • ellaOne er spesielt utviklet som nødprevensjon

Hvordan bruke ellaOne®?

 • Behandlingen består av én tablett som skal tas peroralt så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt1
 • ellaOne® gir ikke beskyttelse mot graviditet for de etterfølgende tilfeller av ubeskyttet sex. Det anbefales å bruke kondom inntil neste menstruasjon1
 • Tabletten kan tas med eller uten mat1
 • Hvis kvinnen kaster opp innen 3 timer etter inntak av ellaOne, bør hun ta en ny tablett1
 • ellaOne kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen1

Selv om bruken av ellaOne ikke kontraindiserer fortsatt bruk av fast hormonbasert prevensjon, vil ellaOne kunne redusere prevensjonsvirkningen.1 Det er sannsynlig at fertiliteten returnerer raskt etter behandling med ellaOne som nødprevensjon. Kvinnene må rådes til å bruke en pålitelig barrieremetode til alle senere samleier inntil neste menstruasjon. Hvis en kvinne ønsker å starte med en fast hormonbasert prevensjonsmetode, kan hun gjøre dette straks etter å ha brukt ellaOne.1

Hva ellaOne® ikke er?

 • ellaOne er ikke et prevensjonsmiddel som skal benyttes fast, men er en nødprevensjon som er ment for sporadisk bruk1

Kvinner skal uansett oppfordres til å bruke fast/regelmessig prevensjon.

 • ellaOne forårsaker ikke svangerskapsavbrudd1
 • ellaOne beskytter ikke mot seksuelt overførte kjønnssykdommer2

HRA-Paharmacie-Situations-275-positive attitude (1280x853)