Farmasøytene spiller en nøkkelrolle ved salg og rådgiving av nødprevensjon

Nødprevensjonen ellaOne er  tilgjengelig reseptfritt i apotek. De apotekansatte er nøkkelpersoner når det gjelder riktig anbefaling av nødprevensjon.

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

At ellaOne nå er blitt reseptfri betyr letter tilgangen til en effektiv nødprevensjon. Dette er spesielt viktig fordi nødprevensjon er mer effektiv jo raskere den tas etter ubeskyttet samleie.

Når kvinnen må oppsøke lege, eller en annen aktuell helsetjeneste før hun kan få nødprevensjons må hun ofte ta to turer:

• En gang til lege eller helsesenter/helsesøster for å få resept
• En tur til apoteket for å ta ut resepten

To turer og betaling både for konsultasjon og nødprevensjon kan representere en vesentlig barriere for mange kvinner.

• Apotekansatte kan bidra til dialog om prevensjonsalternativer, og dermed påvirke holdninger og resultat gjennom effektiv rådgivning om nødprevensjon. Informasjon om nødprevensjon fra apotek kan hjelpe kvinnene med valg av prevensjonsmetode.

Referanser