Egentest

1

Hvilke av følgende utsagn om tidspunkt for eggløsning er RIKTIG?

 • 90 % av kvinnene har eggløsning på dag 14 i en 28-dagers syklus, hvilket gjør dagene 9-14 til deres fruktbarhetsvindu
 • Kvinner med en fast syklus kan ha eggløsning når som helst fra dag 6-21
 • Tidspunktet for fruktbarhetsvinduet kan være svært uforutsigbart
 • Eggløsning er uforutsigbar

Riktig.

Feil.

2

Kan ellaOne® forsinke follikkelen fra å revne selv om ellaOne inntas i siste del av proliferasjonsfasen, på tidspunktet når eggløsning er nært forestående?

 • Den kan fortsatt utsette eggløsningen i 5 dager
 • Ja, i minst 10 dager
 • Ja, i minst 7 dager
 • Nei

Riktig.

Feil.

3

Hvilke av følgende utsagn er RIKTIG?

 • ellaOne® er mer effektiv enn levonorgestrel når den tas 0-24 timer etter ubeskyttet samleie
 • ellaOne® er mer effektiv enn levonorgestrel når den tas 0-72 timer etter ubeskyttet samleie
 • ellaOne® bør ikke brukes ut over 72 timer etter ubeskyttet samleie
 • ellaOne® kan tas opp til 5 dager etter ubeskyttet samleie

Riktig.

Feil.

4

Hvem må ikke ta ellaOne®?

 • Kvinner som er hypersensitiv overfor det aktive virkestoffet eller noen av tilsetningene
 • Kvinner som er yngre enn 20 eller eldre enn 40
 • Kvinner som allerede bruker et oralt prevensjonsmiddel
 • Alle de ovennevnte

Riktig.

Feil.

5

Hvilket råd vil du gi om fruktbarhet etter å ha tatt ellaOne®?

 • Fruktbarheten vil ikke vende tilbake til det normale
 • Fruktbarheten vil tilslutt vende tilbake til det normale
 • En langsom tilbakevending til fruktbarhet er sannsynlighet
 • En rask tilbakevending til fruktbarhet er sannsynlig, så prevensjon er viktig

Riktig.

Feil.

6

Hva er det viktigste rådet du kan gi til de som kjøper ellaOne®?

 • ellaOne må tas så raskt som mulig, ideelt sett innen 24 timer etter ubeskyttet samleie
 • Gi adekvat apotekveiledning
 • Innta en varm og ikke-dømmende holdning
 • Gjøre erfaringen så enkel som mulig

Riktig.

Feil.

7

Hvordan vil du berolige en kvinne som spør om nødprevensjon er det samme som abort?

 • Fortell at ellaOne® virker ved å hemme eller forsinke eggløsningen. Den er ikke svangerskapsavbrytende.
 • Be de lese pakningsvedlegget

Riktig.

Feil.

8

Er ellaOne® egnet for ammende kvinner?

 • Ja, men etter inntak av ellaOne anbefales det og IKKE amme på én (1) uke.
 • Ja, men de må avbryte ammingen i 1 måned.
 • Amming er ikke anbefalt i 3 dager etter inntak av ellaOne®
 • ellaOne er ikke anbefalt for kvinner som ammer

Riktig.

Feil. Etter inntak av ellaOne anbefales det ikke å amme på én uke. I denne perioden anbefales det å pumpe ut og kaste brystmelken for å stimulere melkeproduksjonen.

9

Hvilke av følgende legemidler skal ikke brukes samtidig med ellaOne®?

 • CYP3A4-fremmere
 • Langsiktig bruk av Ritonavir
 • Nødprevensjon som inneholder levonorgestrel
 • Ibumprofen

Riktig.

Feil.

10

Hvilket råd vil du gi til kvinner om tidspunkt for neste menstruasjon etter å ha tatt ellaOne®?

 • Den kommer vanligvis tidlig
 • Den kommer vanligvis sent
 • Den kan komme noen dager tidligere eller senere enn ventet, men hvis den er mer enn en uke forsinket bør du ta en graviditetstest.
 • Det er fint om du mister din neste menstruasjon

Riktig.

Feil.

11

Hvor raskt bør du råde en kvinne til å ta ellaOne®?

 • Så snart hun kommer hjem
 • Når hun inntar sitt neste måltid
 • Så raskt som mulig – i apoteket om nødvendig
 • Før hun går til sengs

Riktig.

Feil.

Referanser

Referanse for riktige svar i egentesten:

 1. J.Wilcox, D.Dunson,D.D. Baird. The timing of the «fertility window» in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. BMJ 2000;321:1259-1262
 2. SPC ellaOne, 30.01.2017, legemiddelsok.no