Category Archives: Unintended pregnancies

Uønskede svangerskap forekommer i  alle aldre, med en topp blant kvinner i alderen 20-24 år.1

Når en kvinne er midt i 20-årene er det ganske vanlig at forhold og bruk av prevensjonsmiddel endrer seg. Kondomer brukes hyppig. Det er viktig å erkjenne at disse faktorene uunngåelig utsetter kvinner i denne aldersgruppen for risiko for uønsket svangerskap, til tross for ansvarlige holdninger og fornuftig bruk av prevensjonsmidler

2

Selv om uønsket graviditet oftest skjer når prevensjon ikke brukes, viser to studier at det også kan skje når prevensjon er blitt brukt.1,2

Over 30 % av uønskede graviditeter forekom faktisk når kvinnene brukte høyst effektiv prevensjon som p-piller eller spiral.1

1

Man må regne med at prevensjonssvikt eller mangel på prevensjon vil fore-komme siden kvinnen forsøker å unngå graviditet i nesten hele hennes fertile alder (fra hun er rundt 17 år (gjennomsnittsalder for første samleie), til hun er rundt 50. ) Hvis hun tar p-piller, må hun i denne perioden ta ca. 8000 tabletter på riktig måte. Det er derfor ikke overraskende at hun noen ganger kan glemme pillen, eller gjøre feil.

Ubeskyttet samleie er vanlig og resultatet kan være uønsket graviditet.1

I en stor europeisk undersøkelse blant 7000 seksuelt aktive kvinner, rapporterte 30% å ha hatt ubeskyttet samleie, minst en gang,  de siste 12 månedene.1

Ubeskyttet samleie forekommer uavhengig av alder, inntekt, utdanningsnivå og sivil status.1

Ubeskyttet samleie kan skje, selv om man bevisst forsøker å unngå det

Ubeskyttet samleie kan være et resultat av at man ikke bruker
prevensjonsmiddel,1 inkludert avbrutt samleie.2 Ubeskyttet samleie skjer som følge av:

– Kondomproblemer1 (revner, glir av, ikke satt på i tide)

– Problemer med p-piller1

– Et midlertidig avbrudd fra det vanlige prevensjonsmidlet1

– Glemt å sette på plaster, eller sette inn P-ring1

– Ubeskyttet samleie kan også forekomme som resultat av vold (voldtekt).

Flertallet av kvinner sier at det ikke er noen bestemte faktorer som kan forklare
manglende bruk eller svikt i prevensjon.1 Kun et mindretall erkjente at ny partner eller brudd i forholdet, reise, alkoholpåvirkning eller bruk av en ny prevensjonsmetode var årsak til svikt i prevensjonsbruk.1

Uønskede graviditeter kan forekomme som følge av et ubeskyttet samleie.

 Det anslås at 44 % av graviditetene i Europa ikke er planlagt.1

Dette tallet kan synes overraskende. Imidlertid vil kvinnen i store deler av sitt reproduktive liv forsøke å unngå å bli gravid. Derfor er perioden for uønsket graviditet mye lengre en perioden hvor graviditet er ønsket.

To tredjedeler av ikke planlagte graviditeter ender med abort, en fjerdedel ender i fødsel og rundt 11 % i spontanabort.1