Category Archives: Uncategorized

  • Hvis det er noen grunn til å tro at kvinnen allerede kan være gravid ,
    bør hun henvises til en lege.1
  • ellaOne skal ikke brukes under svangerskapet.1
  • ellaOne avbryter ikke et allerede påbegynt svangerskap.1
  • ellaOne er kun beregnet for sporadisk bruk.1
  • ellaOne bør ikke erstatte fast prevensjon.1
  • Kvinner bør rådes til å starte med fast prevensjon.1

 

På samme måte som med ethvert legemiddel, har ellaOne noen kontraindikasjoner. ellaOne bør ikke tas av kvinner som:

 Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene1

Situasjoner hvor ellaOne ikke anbefales:

• Alvorlig astma som behandles med orale glukokortikoider1
• Alvorlig leversvikt1
• For kvinner som tar CYP3A4 induktorer (for eksempel plantebaserte legemidler
som inneholder johannesurt)1
• Samtidig bruk av nødprevensjon som inneholder levonorgestrel1
• ellaOne® inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med
galaktoseintoleranse, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorpsjon.
• Amming anbefales ikke på en uke etter inntak av ellaOne1

 

Referanser
  1. SPC ellaOne, 30.01.2017, legemiddelsok.no

Les mer her

Referanser