Category Archives: Emergency contraception

30 % av kvinner i alderen 16-45 år rapporterte minst ett ubeskyttet samleie de siste 12 måneder.1

76 % av disse brukte ikke nødprevensjon, og utsatte seg dermed for  risiko for uønsket graviditet.1


3

Årsakene som ble oppgitt for ikke å bruke nødprevensjon var:1

• Mangel på kunnskap om graviditetsrisiko

• Mangel på kjennskap til nødprevensjon – tenkte ikke på det

• Mangel på kunnskap om tidspunkt for inntak

• Tilgjengelighet

Mange kvinner vet ikke at nødprevensjon kan være et alternativ.

more

Kvinner som tar nødprevensjon har forstått at de må handle raskt1

Flertallet (87%) av de som tok nødprevensjon tok pillen innen 24 timer mens 10 % ventet til dagen etter.1 Inntak av nødprevensjon etter 72 timer forekommer sjelden.1

For best mulig effekt er det viktig å ta nødprevensjon så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie.

trombonebackbottom

Nødprevensjoner:

• Spiral (Den spiral som er egnet for nødprevensjon er en kobber-T spiral)

• Peroral nødprevensjon (angrepille)

Spiral anses som det mest effektive nødprevensjonsalternativet1, men er ikke nødvendigvis et praktisk alternativ for alle kvinner. Fordelen med en spiral er at den gir en kontinuerlig prevensjonsløsning.1 Bruken av spiral som nødprevensjon begrenses av  tilgjengelighet samt behov for å måtte oppsøke lege eller annet helsepersonell.2

Det er to typer peroral nødprevensjon (angrepiller) tilgjengelig i dag.
• levonorgestrel tabletter
• ulipristalacetat tabletter (ellaOne®)

Peroral nødprevensjon virker ved å hemme eller utsette eggløsningen.5

Peroral nødprevensjon er ikke 100 % effektiv i alle tilfeller.3

Nødprevensjon har ingen effekt på befruktningen hvis eggløsningen allerede har funnet sted. 

 

Nødprevensjonen ellaOne er  tilgjengelig reseptfritt i apotek. De apotekansatte er nøkkelpersoner når det gjelder riktig anbefaling av nødprevensjon.

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

At ellaOne nå er blitt reseptfri betyr letter tilgangen til en effektiv nødprevensjon. Dette er spesielt viktig fordi nødprevensjon er mer effektiv jo raskere den tas etter ubeskyttet samleie.

Når kvinnen må oppsøke lege, eller en annen aktuell helsetjeneste før hun kan få nødprevensjons må hun ofte ta to turer:

• En gang til lege eller helsesenter/helsesøster for å få resept
• En tur til apoteket for å ta ut resepten

To turer og betaling både for konsultasjon og nødprevensjon kan representere en vesentlig barriere for mange kvinner.

• Apotekansatte kan bidra til dialog om prevensjonsalternativer, og dermed påvirke holdninger og resultat gjennom effektiv rådgivning om nødprevensjon. Informasjon om nødprevensjon fra apotek kan hjelpe kvinnene med valg av prevensjonsmetode.

Referanser

Definisjon

Nødprevensjon defineres som bruk av ethvert lege- eller hjelpemiddel som kan brukes etter ubeskyttet samleie for å forhindre uønsket graviditet.1

Det er en prevensjonsløsning som kan brukes “etter ubeskyttet sex” eller som “reserve”-løsning.

Nødprevensjon er og allment kjent som “angrepillen”.

Når brukes nødprevensjon?

Nødprevensjon skal brukes kort tid etter ubeskyttet samleie eller ved prevensjonssvikt,  voldtekt eller tvungen sex2

Kvinner kan ha behov for nødprevensjon når:

  • kondomet har revnet eller glidd av
  • hun glemte p-pillen, prevensjonsringen eller p-plaster
  • pessaren gled ut av stilling
  • tilbaketrekkingsmetoden sviktet
  • ingen prevensjon ble brukt
  • hun ble tvunget til å ha ubeskyttet sex