Flere inntak av ellaOne i samme menstruasjonssyklus