All posts by stephanie

  • Hvis det er noen grunn til å tro at kvinnen allerede kan være gravid ,
    bør hun henvises til en lege.1
  • ellaOne skal ikke brukes under svangerskapet.1
  • ellaOne avbryter ikke et allerede påbegynt svangerskap.1
  • ellaOne er kun beregnet for sporadisk bruk.1
  • ellaOne bør ikke erstatte fast prevensjon.1
  • Kvinner bør rådes til å starte med fast prevensjon.1